Map o'r lluniau

Cliciwch ar y map i bori drwy'r lluniau o Ynysoedd Prydain

Map mae modd ei glicio
+

Llun y diwrnod

SK1814 : The Sumatra Railway Memorial by Trevor Rickard
Creative Commons License

Croeso

Nod prosiect Geograph Prydain ac Iwerddon yw casglu llun o bob cilometr sgwr o Ynysoedd Prydain, a gallwch chi fod yn rhan o hynny.

Rhagor o wybodaeth...

6,539,729
llun
...ond mae llai na 4 llun ar gyfer 69,554 o'r sgwariau, felly ewch ati i ychwanegu'ch lluniau chi!


Ydych chi'n Athro/Myfyriwr? Rydyn ni'n gwerthfawrogi eich barn.

Canllaw i'r Safle
Mae 13,232 o ddefnyddwyr wedi cyfrannu 6,539,729 o luniau ar gyfer 280,606 o sgwariau'r grid, sy'n 84.5% o gyfanswm y sgwariau.
Hectadau a gafodd eu cwblhau.n ddiweddar: NC40, NO19, SN71, NR73, NR63, mwy...
Mae llai na 4 llun ar gyfer 69,554 o'r sgwariau, felly ewch ati i ychwanegu'ch lluniau chi!