Map o'r lluniau

Cliciwch ar y map i bori drwy'r lluniau o Ynysoedd Prydain

Map mae modd ei glicio
+

Croeso

Nod prosiect Geograph Prydain ac Iwerddon yw casglu llun o bob cilometr sgwr o Ynysoedd Prydain, a gallwch chi fod yn rhan o hynny.

Rhagor o wybodaeth...

6,846,986
llun
...ond mae llai na 4 llun ar gyfer 67,191 o'r sgwariau, felly ewch ati i ychwanegu'ch lluniau chi!


Ydych chi'n Athro/Myfyriwr? Rydyn ni'n gwerthfawrogi eich barn.

Canllaw i'r Safle
Mae 13,379 o ddefnyddwyr wedi cyfrannu 6,846,986 o luniau ar gyfer 281,085 o sgwariau'r grid, sy'n 84.6% o gyfanswm y sgwariau.
Hectadau a gafodd eu cwblhau.n ddiweddar: NR51, NG93, NC85, SN42, NH57, mwy...
Mae llai na 4 llun ar gyfer 67,191 o'r sgwariau, felly ewch ati i ychwanegu'ch lluniau chi!